Звітність

Звітність підприємств Агрокорпорації "Крупець"

ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРУПЕЦЬКИЙ КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» ЗА 2020 РІК


БАЛАНС ЗА 2020 рік


ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) ЗА 2020 РІК